Heitämmekö erityistukea tarvitsevat syrjään?

Vaativaa erityistukea tarvitsevat nuoret ja heidän peruskoulun jälkeiset opinnot eivät ole saaneet valtakunnallisesti mediassa paljoa huomiota. Heidän opiskeluunsa ei ole kiinnitetty aiemmin huomiota, ennen oppivelvollisuuden laajentumista toiselle asteelle. Erityistukea tarvitseville on olemassa joitakin omia opiskelupaikkoja, mutta vain hyvin rajoitetusti.

Mutta olemmeko tehneet tarpeeksi töitä, että jo olemassa oleviin opiskelupaikkoihin saataisiin erityistukea? Ammattikoulututkintojen kautta erityisnuoret voisivat työllistyä suoraan, mutta ammattikoulujen tulisi tarjota tukea erityisnuorille heidän tarvitsemallaan tavalla. Mietin myös olisiko mahdollista suorittaa lukiosta vain osan aivan kuten kaksoistutkinnossa on mahdollista?

Muutokseen on nyt herätty monin paikoin, kun oppivelvollisuus laajeni toiselle asteelle, kuten esimerkiksi Kouvolassa. Kouvolassa Laila Uljas teki valtuustoaloitteen erityistukea tarvitsevien nuorten opiskelupaikkojen lisäämisestä, kun aiemmin opiskelupaikkoja oli vain kolme koko kunnassa. Valtuustoaloitteen myötä Kouvolan ammattiopisto Eduko aikoo hakea vaativan erityistuen koulutuksen järjestämislupaa. Hienoa, että asiaa edistetään Kouvolassa, mutta Suomen sisällä kunnissa on paljon eroja. Tähän asiaan kunnilla on onneksi paljon paremmin aikaa perehtyä hyvinvointialueiden aloitettua vuoden 2023 alussa, kun kuntien suurimmaksi tehtäväksi jää koulutuksen järjestäminen.

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran Uuden Suomen blogi-sivustolla 9.7.2022

Lue seuraavaksi

EtusivuUutisetHeitämmekö erityistukea tarvitsevat syrjään?