1. Perheellistymisen esteiden purkaminen

Helpotetaan perheiden perustamista kaikille, sukupuolesta, siviilisäädystä ja varallisuudesta riippumatta. Suomessa on tällä hetkellä paljon tahatonta lapsettomuutta ja perheiden todellinen lapsiluku ei välttämättä vastaa toivottua lapsilukua.

Lapsilisän sitominen indeksiin luo turvaa kaikkein vähävaraisimpiin perheisiin, kun tiedetään kustannusten noustessa myös lapsilisän nousevan, tämä myös kannustaa saamaan lapsia taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Tahatonta lapsettomuutta kärsivien tulee saada apua esimerkiksi hedelmällisyyshoitojen saatavuuden parantamisen ja sijaissynnytyksen laillistamisen avulla.

 

2. Hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät

Tuetaan Suomen tulevaisuuden tekijöitä, eli lapsia ja nuoria. Ennaltaehkäistään mielenterveysongelmien kehkeytymistä ja pidetään kaikki nuoret mukana.

Järjestetään mielenterveysongelmia ennaltaehkäistäksemme peruskoulun aikana kaikille lapsille useita pakollisia mielenterveystarkastuksia ammattilaisten kanssa, koululääkärin vastaanottojen tavoin. Näin ammattilainen pystyy huomaamaan mahdollisen ongelman jo ennen sen vakavampaa kehittymistä. Tärkeää olisi pitää yksi tällainen tarkastus tärkeässä nivelvaiheessa peruskoulusta 2. asteelle siirryttäessä.

Ensikertalaisuuskiintiön laskeminen on myös yksi tärkeä panostus korkeakouluun haluaville, nykyinen malli ei kannusta ottamaan korkeakoulupaikkaa vastaan jos ei ole aivan täysin varma valinnastaan. Erilaisten alojen kokeileminen tuo itsevarmuutta ja vahvistaa näkemystä mikä on itselle oma ala. Nykyisellään nuorten tavoite säilyttää ensikertalaisuutensa hakiessaan korkeakouluun voi johtaa välivuosien kierteeseen, mikä voi olla henkisesti raskasta. Näin myös uudelleen kouluttautujien asema paranee ja elinikäinen oppiminen vahvistuu.

 

3. Kokonaisvaltainen turvallisuus

Haluan tehdä töitä kokonaisvaltaisen turvallisuuden puolesta. Suomen kokonaisvaltaisen turvallisuuden osat joita tulee vahvistaa ovat taloudellinen ja puolustuksellinen ulottuvuus.

Taloudellisen turvallisuuden takaaminen vaatii valtion budjetin tasapainottamista. Olemme valtiona pahasti velkaantunut ja velkaantumista tulee tulevalla vaalikaudella taittaa. Valtion tulee vähentää menoja ja lisätä tuloja. Jostakin on pakko leikata ja siihen tulee etsiä kohteita. Tähän liittyy sosiaaliturvan uudistus joka tulee toteuttaa. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa perustulon suuntaan. Perustulo, joka perustuu negatiivisen tuloveron malliin ei luo kannustinloukkuja ja kannustaa ihmistä työntekoon. Suomessa tulee myös lisätä oppisopimuskoulutusta, jotta saamme lisää työntekijöitä kriittisille aloille.

Puolustuksellisen turvallisuuden ylläpitäminen ikäluokkien pienentyessä tarvitsee asepalveluksen muuttamisen tasa-arvoiseksi. Näin saamme turvattua myös tulevaisuudessa uskottavan armeijan. Maanpuolustuksen tulee kuitenkin tulee tunnustaa ja kouluttaa muita tapoja auttaa sota- ja kriisitilanteissa, kuin aseellinen puolustus, sillä monet ihmiset ovat sen ulkopuolella mm. siviilipalveluksen käyneet ja henkilöt, jotka eivät ole käyneet asepalvelusta.

EtusivuEduskuntavaalien teemat